Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

W dniu 12 stycznia 2023 roku w biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów z Rzecznikiem Praw Pacjenta z p. Bartłomiejem Chmielowcem. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Agencji Badań Klinicznych.

W trakcie spotkania omawiane były zasady funkcjonowania nowej Ustawy „O badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi”. W nowej ustawie znajdują się zapisy m.in. o funkcjonowaniu nowych komisji dla badań klinicznych, ilości członków uczestniczących w pracach tych komisji oraz w jaki sposób członkowie będą wybierani.

Ważny jest fakt, że w takich komisjach będzie aż trzech przedstawicieli organizacji pacjenckich. Jest to bardzo ważny krok do tego, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i komfort osoby która będzie brała udział w badaniach klinicznych.

W dniu 13 stycznia natomiast odbyło się głosowanie nad w/w ustawą.

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Klub/KołoLiczba czł.Głosowało     Za     PrzeciwWstrzymało sięNie głosowało
PiS2282242244
KO126126126
Lewica4443431
KP2422222
Konfederacja12111011
Polska2050777
Porozumienie555
Kukiz15333
PPS333
PS333
niez.555

Głosowało – 452  posłów   Za – 441    Przeciw – 10    Wstrzymało się – 1    Nie głosowało – 8 

Widać wyraźnie, że głos polityczny jest również wyraźnie za tym aby uregulować zasady przeprowadzania badań klinicznych na ludziach.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta.
Scroll to top