zawał serca kardiologia badania kliniczne Agencja Badań Rzecznik Chmielowiek pacjent

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

W dniu 12 stycznia 2023 roku w biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów z Rzecznikiem Praw Pacjenta z p. Bartłomiejem Chmielowcem. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Agencji Badań Klinicznych.

W trakcie spotkania omawiane były zasady funkcjonowania nowej Ustawy „O badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi”. W nowej ustawie znajdują się zapisy m.in. o funkcjonowaniu nowych komisji dla badań klinicznych, ilości członków uczestniczących w pracach tych komisji oraz w jaki sposób członkowie będą wybierani.

Ważny jest fakt, że w takich komisjach będzie aż trzech przedstawicieli organizacji pacjenckich. Jest to bardzo ważny krok do tego, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i komfort osoby która będzie brała udział w badaniach klinicznych.

zawał serca kardiologia badania kliniczne Agencja Badań Rzecznik Chmielowiek pacjent
zawał serca kardiologia badania kliniczne Agencja Badań Rzecznik Chmielowiek pacjent
zawał serca kardiologia badania kliniczne Agencja Badań Rzecznik Chmielowiek pacjent
zawał serca kardiologia badania kliniczne Agencja Badań Rzecznik Chmielowiek pacjent

W dniu 13 stycznia natomiast odbyło się głosowanie nad w/w ustawą.

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Klub/KołoLiczba czł.Głosowało     Za     PrzeciwWstrzymało sięNie głosowało
PiS2282242244
KO126126126
Lewica4443431
KP2422222
Konfederacja12111011
Polska2050777
Porozumienie555
Kukiz15333
PPS333
PS333
niez.555

Głosowało – 452  posłów   Za – 441    Przeciw – 10    Wstrzymało się – 1    Nie głosowało – 8 

Widać wyraźnie, że głos polityczny jest również wyraźnie za tym aby uregulować zasady przeprowadzania badań klinicznych na ludziach.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta.
Scroll to top