Praca układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca.

Dzisiaj jedna z ciekawostek o jednym z najważniejszych organów naszego ciała – sercu.

Praca serca polega na pompowaniu krwi w układzie krążenia. Krew jest transportowana z lewej komory (LV) do układu tętniczego, który to transportuje ją do najmniejszej cząstki ciała człowieka. Tam za pomocą tzw. naczyń włosowatych. Naczynia te następnie zmieniają się w bardzo małe żyły, które kolejno zwiększają swój przekrój i już za pomocą żył głębokich krew transportowana jest do tzw. prawego serca tj. prawego przedsionka (RA) a potem do prawej komory (RV). Następnie krew jest transportowana do płuc gdzie ulega natlenieniu i wraca do lewego przedsionka (LA).

Tak bardzo ogólnie wygląda układ krążenia człowieka.

Należy jednakże wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy jaką jest sama praca serca. Serce u zdrowego człowieka bije ze średnią częstotliwością 60 – 100 uderzeń na minutę.

Serce jako mięsień potrzebuje impulsów do prawidłowej pracy. Są to impulsy elektryczne o wartości około kilku mV. Impulsy te wytwarzane są w układzie bodźcotwórczym w samym sercu, nazwanym „węzłem zatokowo-przedsionkowym” (SN, SNA). Następnie za pomocą układu przewodzącego, przenoszone są do węzła przedsionkowo-komorowego (węzeł P-K). Po węźle P-K impulsy są przenoszone i regulowane przez tzw pęczek Hisa, który to rozdziela się na dwie odnogi – lewą (LBB) oraz prawą (RBB).

Jak wiadomo, czasem dochodzi do awarii tego dość skomplikowanego układu w wyniku których występują ogólnie nazwane zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia rytmu możemy podzielić na bradyarytmie oraz tachyarytmie.

Bradyarytmie są zaburzeniami podczas których serce kurczy się za wolno. W niektórych źródłach można znaleźć informacje, że częstość już poniżej 50 ud/min można uznać za bradykardię, a w innych np. 40 ud/min. Na pewno stwierdzenie takiej częstości dalszej wymaga konsultacji z lekarzem i być może wykonaniem dodatkowych badań.

Tachyarytmie są natomiast zaburzeniami gdzie serce bije za szybko. Rytm powyżej 100 ud/min jest uznawany za tachykardie. Jednakże nie każda tachykardia jest symptomem choroby czy też zaburzeń rytmu ! U każdego praktycznie człowieka podczas wysiłku częstość uderzeń może wynosić dużo ponad 100 ud/min. Należy pamiętać o tym, że w przypadku gdy dochodzi do zwiększenia częstości rytmu serca „bez powodu” albo gdy serce uderza nieregularnie konieczny jest kontakt z lekarzem. Powodów takiego typu arytmii mogą być np.: trzepotanie lub migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy czy też częstoskurcz komorowy.  

Najlepszym badaniem które to może stwierdzić jest badanie EKG, podczas którego można zobaczyć jak kurczy się serce pod kątem elektrycznym. Czy nie ma zaburzeń rytmu w postaci pauz czy też nie ma np. dodatkowych skurczów czy też częstoskurczów.

Poniżej bardzo ciekawa infografika pokazująca układ elektryczny serca.

Spodobał Ci się ten post ? Wesprzyj nas na: https://patronite.pl/sercenabanacha

Grafika źródło:

Stephenson RS i wsp. Contrast enhanced micro-computed tomography resolves the 3-dimensional morphology of the cardiac conduction system in mammalian hearts. PLoS One. 2012;7(4):e35299

Praca układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca.

One thought on “Praca układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca.

Comments are closed.

Scroll to top