Nawiązanie współpracy z Fundacją Po Pierwsze Zdrowie

Szanowni Państwo.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Serce na Banacha nawiązało współpracę z Fundacją “Po Pierwsze Zdrowie”.

Fundacja realizuje program, który został zainicjowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego, a następnie wsparty przez Komitet Nauk Klinicznych PAN i Radę Główną Instytutów Badawczych. Głównym realizatorem jest Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”.

Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie” obejmuje szereg działań, podejmowanych w wymiarze ogólnopolskim, w odniesieniu do wszystkich grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. To przedsięwzięcie ma na celu promocję i organizację badań przesiewowych w różnych obszarach medycyny oraz kreowanie postaw prozdrowotnych i solidarności międzypokoleniowej w polskim społeczeństwie. Początkowo Program odnosił się do narządów zmysłów: słuchu, wzroku, równowagi oraz mowy. Ich sprawność ma bowiem decydujący wpływ na jakość komunikacji międzyludzkiej, a tym samym na rozwój współczesnych społeczeństw. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku starzejącej się polskiej populacji, w której rosnąca szybko grupa seniorów już stawia przed nami nowe wyzwania.

Nawiązanie współpracy z Fundacją Po Pierwsze Zdrowie
Scroll to top