zmiany poz npl 1 listopada ministerstwo zdrowia skierowanie tomografia komputerowa

Zmiany w świadczeniach lekarzy POZ oraz NPL od 1 listopada 2023 r.

1 listopada 2023 roku następuje rozszerzenie katalogu badań diagnostycznych dostępnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wprowadzone zmiany obejmują możliwość zlecania wskaźnika albumina/kreatynina w moczu w kontekście opieki koordynowanej nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek. Ponadto, lekarze rodzinni zyskują możliwość przeprowadzania szerszego spektrum badań służących diagnozowaniu alergii. Nowe uprawnienia również zostaną przyznane lekarzom świadczącym opiekę nocną i w dni świąteczne.

zmiany poz npl 1 listopada ministerstwo zdrowia skierowanie tomografia komputerowa

Lekarz udzielający świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) będzie upoważniony do wystawiania skierowań na badania laboratoryjne, o ile lokalizacja, w której świadczy usługi NiŚOZ, zapewnia dostęp do badań laboratoryjnych.

Resort zdrowia uzasadniał tę zmianę, mając na uwadze przyspieszenie udzielania pomocy pacjentom przekazywanym ze szpitalnych oddziałów ratunkowych do NiŚOZ, których stan zdrowia nie zagraża życiu i został oznaczony jako niebieski lub zielony w triage. Dodatkowo, ma to pomóc w odciążeniu SOR-ów i izb przyjęć.

zmiany poz npl 1 listopada ministerstwo zdrowia skierowanie tomografia komputerowa

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej związanego z usługami lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:

•             morfologię krwi 8-parametrową;

•             glukozę z krwi żylnej;

•             kreatyninę;

•             potas (K);

•             sód (Na);

•             białko C-reaktywne (CRP);

•             badanie ogólne moczu (profil);

•             aminotransferazę asparaginianową (AST);

•             aminotransferazę alaninową (ALT);

•             mocznik;

•             bilirubinę całkowitą;

•             test antygenowy w kierunku: SARS-CoV-2 / grypy A+B / RSV;

•             odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);

•             wskaźnik protrombinowy (INR);

•             kinazę fosfokreatynową izoenzym CK-MB (CKMB);

•             kwas moczowy;

•             czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – czas kaolinowo-kefalinowy;

•             wapń zjonizowany;

•             amylazę;

•             fibrynogen;

•             gamma-glutamylotranspeptydazę (GGTP).

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będzie mógł przeprowadzać szerszą gamę badań w celu diagnozowania alergii, co przyspieszy proces diagnozy i leczenia pacjentów. W przypadku wyników negatywnych, lekarz POZ będzie szukać innych przyczyn zgłaszanych objawów, co przyspieszy postawienie właściwej diagnozy i wprowadzenie skutecznej terapii alergii.

Od 1 listopada, zakres badań diagnostycznych lekarza POZ finansowanych z budżetu powiatu zostanie rozszerzony o następujące badania:

  • immunoglobuliny całkowite (IgE);
  • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych; alergeny:
    • wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria;
    • pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

Lekarz POZ będzie również uprawniony do wystawiania skierowań na tomografię komputerową tętnic wieńcowych, jeśli istnieje wskazanie do diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, zgodnie z przepisami od 1 listopada.

zmiany poz npl 1 listopada ministerstwo zdrowia skierowanie tomografia komputerowa
Zmiany w świadczeniach lekarzy POZ oraz NPL od 1 listopada 2023 r.
Scroll to top