zadolenie pacjentów ankiety szpital banacha

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów

Szanowni Państwo.

Kilka miesięcy temu Stowarzyszenie Serce na Banacha wspólnie z zespołem medycznym rozpoczęło dystrybucję ankiet na oddziałach I Katedry Kliniki Kardiologii UCK WUM. -> więcej informacji

Celem wspomnianych ankiet było zebranie informacji bezpośrednio od pacjentów o poziomie satysfakcji podczas pobytu na oddziałach Kliniki Kardiologii. Zebrane dane pozwolą na zapoznanie się przez Stowarzyszenie potrzeb pacjentów, rozpoczęcie niezbędnych działań w celu ewentualnej poprawy warunków leczenia oraz hospitalizacji na oddziałach Kliniki Kardiologii.

Poniżej przedstawiamy pierwsze wyniki pochodzące z ponad 70 ankiet.

legenda:

zadolenie pacjentów ankiety szpital banacha

zadolenie pacjentów ankiety szpital banacha

zadolenie pacjentów ankiety szpital banacha

zadolenie pacjentów ankiety szpital banacha

Zadowolenie pacjentów (skala 1-10, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10 bardzo dobrze):

zadolenie pacjentów ankiety szpital banacha
zadolenie pacjentów ankiety szpital banacha

Jak można zauważyć na powyższych wynikach, zadowolenie pacjentów z opieki medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej) jest na bardzo wysokim poziomie !

Wielkie brawa za tak dobre wyniki składamy wszystkim osobom, które się przyczyniły aby sami pacjencji mogli tak wysoko ocenić ich pracę i zaangażowanie.

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów
Scroll to top