objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

Stymulacja serca – przebieg EKG.

Dla ciekawych.

Przebieg ekg odprowadzenie II.

Stymulacja prawej komory i prawego przedsionka (tryb DDD), a następnie przejście do stymulacji samego przedsionka.

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

W trakcie stymulacji dwujamowej widać zmiany zespołów QRS oraz odcinków ST. Po zmianie trybu na stymulację samego przedsionka po pierwszym zespole QRS widoczne jest odwrócenie załamka T. Jest to wynikiem tzw pamięci elektrycznej serca po stymulacji komorowej.

Stymulacja serca – przebieg EKG.
Scroll to top