Jak walczono z chorobami w przedwojennej Warszawie

Pierwsze dane z ankiet dla pacjentów.

W dniu 8 czerwca 2022 roku rozpoczęliśmy wspólnie z zespołem Kliniki Kardiologii WUM dystrybucję ankiet mających na celu zbadanie satysfakcji pacjentów (więcej: https://sercenabanacha.org.pl/ocena-klinika-kardiologii-wum/). Poniżej przedstawiamy pierwsze wyniki zebrane dopiero z 36 ankiet:

Jak walczono z chorobami w przedwojennej Warszawie
54.2% mężczyźni, 45.8% kobiety
Jak walczono z chorobami w przedwojennej Warszawie
schorzenia wskazane przez pacjentów
Jak walczono z chorobami w przedwojennej Warszawie
zadowolenie pacjentów (skala 1-10)

Średnia wieku to 68 lat, przy czym wiek minimalny to 36 lat a maksymalny 87.

Jak można zauważyć na powyższych danych większość pacjentów to mężczyźni, a średnia wieku to 68 lat. Najbardziej cieszy nas to, że poziom zadowolenia pacjentów z opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej jest bardzo wysoki i wynosi odpowiednio 9.59 oraz 9.38 przy 10-punktowej skali ! Ale jak widać zadowolenie z innych spraw jest już mniejsze. Jest to jasny sygnał dla Stowarzyszenia, że w tych miejscach jest konieczna nasza pomoc i wspólne działanie z władzami WUM oraz zespołem Kliniki Kardiologii aby następnym razem wynik był znacznie lepszy !

Dodatkowo na zakończenie poniżej przekazujemy jedną z opinii jaką podzieliła się pacjentka z Oddziału Kardiologii Inwazyjnej.

Jak walczono z chorobami w przedwojennej Warszawie
GRATULACJE !
Pierwsze dane z ankiet dla pacjentów.
Scroll to top